Prof. G D Sharma
(Vice - Chancellor of Bilaspur Vishwavidyalaya) at Gyanroshani Lok Kalyan Sanstha, Khokhara, Janjgir
College event 10-11th November 2017

College event 10-11th November 2017


College event 10-11th November 2017


College event 10-11th November 2017
College event 10-11th November 2017


College event 10-11th November 2017